کارگاه پخش بشکه پلاستیکی 30 لیتری  

کارگاه پخش بشکه پلاستیکی 30 لیتری کارخانه بشکه پلاستیکی 30 لیتری کد محصول:  Barrel2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب نوع کالا: بشکه 30 لیتری ویژگی های محصول: این محصول دارای دسته گوشواره ای، درب پرسی،تسمه فلزی همراه با واشر و اورینگ است قطر دهانه:26 سانتی متر                                               قطر کف:22 سانتی متر اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه پخش بشکه پلاستیکی 30 لیتری  […]

تولید کننده انواع بشکه پلاستیکی 20 لیتری   

تولید کننده انواع بشکه پلاستیکی 20 لیتری تولید کننده بشکه پلاستیکی 20 لیتری   کد محصول:  Barrel1 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب نوع کالا: بشکه 20 لیتری ویژگی های محصول: این محصول دارای درب پرسی است و دسته های آن روی بدنه قرار دارد قطر دهانه:24 سانتی متر                                               قطر کف:23.5 اطلاعت بیشتر دربارهتولید کننده انواع بشکه پلاستیکی 20 لیتری   […]

تولید و ساخت بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه 

تولید و ساخت بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه تولید کننده بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه کد محصول:  Barrel 6-70 موارد استفاده: صنایع دارویی،شیمیایی،نفتی و پتروشیمی نوع کالا: بشکه 70 لیتری دو دهانه  ویژگی های محصول: این محصول دارای دو دهانه کوچک و بزرگ و دسته پلاستیکی می باشد قطر دهانه:5.7 سانتی متر                                               قطر اطلاعت بیشتر دربارهتولید و ساخت بشکه پلاستیکی 70 لیتری دو دهانه […]

تولید بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی 

تولید بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی ساخت بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی بشکه 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی کد محصول:   Bareel 12-3      220 Litr موارد استفاده: در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد نوع کالا: بشکه 220 لیتری دهانه باز با اطلاعت بیشتر دربارهتولید بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با رینگ فلزی […]

فروش انواع بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه باز  

فروش انواع بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه باز تولیدبشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه باز    بشکه 160 لیتری صنایع غذایی کد محصول: Barrel  11-2                                                                                                             موارد استفاده: صنایع غذایی و دارویی نوع کالا: بشکه 160 لیتری دهانه باز                                          ویژگی های محصول: این محصول دارای رینگ فلزی و واشر آب بندی شده می باشد قطر دهانه:38.5 سانتی متر                                               اطلاعت بیشتر دربارهفروش انواع بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه باز  […]

پخش بشکه پلاستیکی 60 لیتری درب پیچی

پخش بشکه پلاستیکی 60 لیتری درب پیچی بشکه پلاستیکی 60 لیتری درب پیچی کد محصول:  Barrel14-2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب نوع کالا: بشکه 60 لیتری درب پیچی                                   ویژگی های محصول: قطر دهانه:28 سانتی متر                                               قطر کف:32 سانتی متر نام های دیگر محصول:                                                ارتفاع: 56 سانتی متر وزن:                                                                       رنگ های اطلاعت بیشتر دربارهپخش بشکه پلاستیکی 60 لیتری درب پیچی[…]

کارگاه ساخت بشکه 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی  

کارگاه ساخت بشکه 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی بشکه پلاستیکی 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی کد محصول: Barrel12-2 موارد استفاده: جهت مصرف در بسته بندی محصولات صنایع غذایی استفاده میشود نوع کالا: بشکه 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی ویژگی های محصول: قدرت ضربه پذیری بالا مقاومت بالا در مقابل اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه ساخت بشکه 220 لیتری دهانه باز با درب پیچی  […]

تولیدو فروش بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه گشاد

تولیدو فروش بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه گشاد بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه گشاد   کد محصول: Barrel11 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی،صنایع پتروشیمی،صنایع رنگ و رزین،صنایع چسب نوع کالا: بشکه 160 لیتری ویژگی های محصول: این محصول دارای درب پرسی،تسمه فلزی همراه با واشر واورینگ می باشد و جای دسته ها روی بدنه قرار اطلاعت بیشتر دربارهتولیدو فروش بشکه پلاستیکی 160 لیتری دهانه گشاد[…]

تهیه کننده بشکه 120 لیتری دهانه گشاد  

تهیه کننده بشکه 120 لیتری دهانه گشاد بشکه پلاستیکی 120 لیتری دهانه گشاد   کد محصول:  Barrel9-4 موارد استفاده: صنایع شیمیایی،دارویی و غذایی نوع کالا: بشکه 120 لیتری دهانه گشاد ویژگی های محصول:این محصول دارای واشر آب بندی و رینگ فلزی می باشد قطر دهانه:38.5 سانتی متر                                               قطر بدنه :45 سانتی متر نام های دیگر اطلاعت بیشتر دربارهتهیه کننده بشکه 120 لیتری دهانه گشاد  […]

تولید انواع بشکه پلاستیکی 120 لیتری دو دهانه

تولید انواع بشکه پلاستیکی 120 لیتری دو دهانه بشکه پلاستیکی 120 لیتری دو دهانه کد محصول: Barrel9-3 موارد استفاده: صنایع شیمیایی،دارویی و غذایی نوع کالا: بشکه 120 لیتری دو دهانه ویژگی های محصول:این محصول دارای دو دهانه ی کوچک و بزرگ می باشد قطر دهانه:4.5 سانتی متر                                               قطر بدنه :45 سانتی متر  نام های دیگر اطلاعت بیشتر دربارهتولید انواع بشکه پلاستیکی 120 لیتری دو دهانه[…]