تولید و پخش صندوق های چرخدار کد sc6

تولید و پخش صندوق های چرخدار کد sc6 تولید و پخش صندوق های چرخدار کد sc6 این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل اطلاعت بیشتر دربارهتولید و پخش صندوق های چرخدار کد sc6[…]

صندوق های چرخدار کد sc5

صندوق های چرخدار کد sc5 صندوق های چرخدار کد sc5 این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول اطلاعت بیشتر دربارهصندوق های چرخدار کد sc5[…]

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc4

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc4 این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک  به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   33.5*41*54 و ابعاد اطلاعت بیشتر دربارهکارخانه صندوق های چرخدار کد sc4[…]

صندوق های چرخدار کد sc3

صندوق های چرخدار کد sc3 این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول  28*36*47 و ابعاد داخلی  23.3*32.2*45 اطلاعت بیشتر دربارهصندوق های چرخدار کد sc3[…]

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc2

کارخانه صندوق های چرخدار کد sc2 صندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک  به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این اطلاعت بیشتر دربارهکارخانه صندوق های چرخدار کد sc2[…]

تولیدصندوق های چرخدار کد sc1

تولیدصندوق های چرخدار کد sc1   این محصول پلاستیکی سبدری پلاستیک  به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   20.5*30*38 و ابعاد اطلاعت بیشتر دربارهتولیدصندوق های چرخدار کد sc1[…]