تولیدکننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی

تولیدکننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی کد محصول: Flask6 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 50 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد قطر دهانه:17.5 سانتی متر                                             قطر کف:33 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه اطلاعت بیشتر دربارهتولیدکننده دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی[…]

تهیه کننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی

تهیه کننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی کد محصول: Flask5 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 25 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه سه خط  25 اطلاعت بیشتر دربارهتهیه کننده دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی[…]

کارخانه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری

کارخانه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری کد محصول: flask4  موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 23.5 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه سه خط اطلاعت بیشتر دربارهکارخانه دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری[…]

کارگاه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط

کارگاه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط کد محصول:  Flask3 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 20 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                              قطر کف:26.5 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط[…]

فروش دبه پلاستیکی دسته بغل 12 کیلویی

فروش دبه پلاستیکی دسته بغل 12 کیلویی دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی دبه ها کد محصول:   Flask2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 12 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:21 سانتی متر نام های دیگر محصول: دبه اطلاعت بیشتر دربارهفروش دبه پلاستیکی دسته بغل 12 کیلویی[…]

تولیدی پلاستیکی دبه دو خط   6کیلویی

تولیدی پلاستیکی دبه دو خط 6کیلویی دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل کد محصول: Flask1 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 6 لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:18 سانتی متر  نام های دیگر محصول: دبه دو خط   6کیلویی ترشی، اطلاعت بیشتر دربارهتولیدی پلاستیکی دبه دو خط   6کیلویی[…]