سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

موارد استفاده : برای صادرات میوه های خاص به کشورهای اروپایی و آسیایی استفاده میگردد

ویژگی های محصول: این سبد درب توری شکلی بر روی خود دارد با پایه های بسیار قوی که از تغییر شکل دادن و شکستن در مسیر های طولانی جلوگیری میکند.

نام های دیگر محصول: با نام سبد یک کیلویی و یا سبد 1000 صادراتی معروف است

رنگ های متعارف:

تعداد جایگیری در کانتینر: 8000عدد

 

این سبد پلاستیکی با ابعاد خارجی  10*13*23 و ابعاد داخلی     و وزن 90g با نام سبد یک کیلویی و یا سبد 1000 صادراتی معروف است این سبد 1 تا2 کیلو استقامت بار دارد.

 

سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

سبد و جعبه های کشاورزی کد k26

دیدگاهتان را بنویسید